• pl
  • en
  • de
  • es
Rejestracja +48 787 729 442

Most i impant

Mosty i implanty

Most vs implant

 • Mosty i implanty są często wykorzystywane do zastąpienia jednego lub więcej brakujących zębów.
 • Umieszczane w przestrzeniach, gdzie brakuje zębów.
 • Mosty są mocowane do naturalnych zębów lub implantów otaczających puste przestrzenie. Zęby te, zwane filarami, służą jako punkty zakotwiczenia mostu.
 • W mostach do koron, które pokrywają filary, mocowany jest ząb zastępczy, określany jako element mostu.
 • Wykonanie mostu jest tańsze ale może wymagać spiłowania sąsiadujących zębów.
 • Implant to sztuczny korzeń, na którym odbudowuje się utracony ząb. Ma postać tytanowej śrubki zatopionej w kość szczęki. Na implant nałożona jest korona.

Rodzaje mostów

 1. Mosty porcelanowe
 2. Mosty pełnoceramiczne
 3. Mosty adhezyjne kompozytowe

Implanty

Implant to sztuczny korzeń, na którym odbudowuje się utracony ząb. Ma postać tytanowej śrubki zatopionej w kość szczęki. Na implant nałożona jest korona. Nie wymaga spiłowania sąsiadujących zębów.